Disclaimer

Ten behoeve van de wet-en regelgeving heeft Hoverboardz.nl een disclaimer opgesteld welke iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hoverboardz.nl. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hoverboardz.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

 

Aanvaarding voorwaarden

Op het gebruik en de toegang tot www.hoverboardz.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Hoverboardz.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Hoverboardz.nl worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van Hoverboardz.nl.

 

Gebruik van de website

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren, reproduceren of distribueren van de website zonder schriftelijke toestemming van Hoverboardz.nl is uitdrukkelijk verboden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Hoverboardz.nl haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Hoverboardz.nl geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoverboardz.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Hoverboardz.nl is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Hoverboardz.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Hoverboardz.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet eigendom zijn van Hoverboardz.nl wordt onthouden.

Hoverboardz.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en haar producten.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2015 - 2020 Hoverboardz.nl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. More information Accept
What is a cookie ? A cookie is a small text file that is sent to your computer. When you visit a website Both this website and other parties may place cookies . What are cookies used for? This website uses cookies to improve . Ease of use and performance of the website Using cookies , we make sure to include that you do not always receive the same information when you visit our site or enter . Cookies make surfing the site so much more pleasant . There are different types of cookies . This website uses persistent cookies and session cookies. Permanent cookies : Allows the website can be set to your preferences. For example, to your consent to allow cookies to remember. As a result, you do not have to repeat so you save time and easily navigate through the online store . Your preferences Persistent cookies can be removed via the settings of your browser . Session cookies : Using a session cookie , we can see which parts of the website you have viewed this visit . We can therefore adapt to the surfing behavior of our visitors as possible. Webshop These cookies are automatically deleted when you close your browser . With the specific purpose of this Web site places cookies ? This web site places cookies for the following reasons : Shopping Cart ( functional cookie) : Remember what products are in your shopping cart. Without this cookie , you can order any products or in your shopping basket . Cookie selection ( functional cookie) : Remember that you have given to the placing of cookies our permission . Google Analytics ( tracking cookie ) : Measure how you use the website and how you found us and reports in attempt to gain insight here . Google AdWords ( tracking cookie ) : we measure how you use the website and how you found us. We use this knowledge to improve . Our AdWords campaigns Facebook ( Social Media cookie) : This cookie is possible to 'like' our Facebook page . This button works through code from Facebook itself originates . Twitter ( Social Media cookie) : This cookie is possible to follow our Twitter page . This button works through code that originates from Twitter itself . AddThis ( Social Media cookie) : This cookie is it possible to share via Facebook , Twitter , Hyves and various other social media websites our content . Affiliate marketing (marketing cookies) : We use these cookies to reward them for their contribution to the sales partner sites (affiliates , such Daisycon , TradeTracker and Cleafs ) . Review sites (marketing Cookies ): We like to be judged by customers . We use a review site such as The Feedback Company. These places cookies for proper operation . How can I manage or delete cookies ? Generally, cookies can be managed , edited and deleted by your browser . More information on and off , and cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser .