Disclaimer

Ten behoeve van de wet-en regelgeving heeft Hoverboardz.nl een disclaimer opgesteld welke iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hoverboardz.nl. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hoverboardz.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

 

Aanvaarding voorwaarden

Op het gebruik en de toegang tot www.hoverboardz.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Hoverboardz.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Hoverboardz.nl worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van Hoverboardz.nl.

 

Gebruik van de website

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren, reproduceren of distribueren van de website zonder schriftelijke toestemming van Hoverboardz.nl is uitdrukkelijk verboden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Hoverboardz.nl haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Hoverboardz.nl geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoverboardz.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Hoverboardz.nl is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Hoverboardz.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Hoverboardz.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet eigendom zijn van Hoverboardz.nl wordt onthouden.

Hoverboardz.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en haar producten.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2015 - 2024 Hoverboardz.nl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore